ZAJÍMAVÉ ODKAZY

        Klub dlouhosrstých ohařů v ČR (KDO)

        Verband für Kleine Münsterländer Vorstehhunde - Klub MMO v SRN

          Österreichisch Verein für Münsterlander - Klub MMO a VMO v Rakousku

        Klub MMO ve Finsku

        Českomoravská kynologická unie                                                    

          Českomoravská kynologická jednota

          Intercanis - mezinárodní výstavy psů ČR

          Kynologie

          Pejsek

        Veterina

 

        Českomoravská myslivecká jednota

         Myslivci

         Časopis a prodejna Myslivost 

         Nakladatelství Dona 

 

                                                    Zpět